Ali Kemal'e - Ziya Gökalp 429251
ALİ KEMAL`E

Ben Türküm! Diyorsun sen Türk değilsin!
Ve İslâm`ım! Diyorsun değilsin İslâm!
Ben ne ırkım için senden vesika
Ne de dinim için istedim ilâm!
XXX

Türklüğe çalıştım sırf zevkim için
Ummadım bu işten asla mükâfat!
Bu yüzden bin türlü felâket çektim
Hiçbir an esefle demedim: Heyhat!
XXX

Hattâ ben olsaydım: Kürt, Arap, Çerkez;
İlk gayem olurdu Türk milliyeti;
Çünkü Türk kuvvetli olursa mutlak
Kurtarır her İslam olan milleti!

XXX
Türk olsam olmasam ben Türk dostuyum
Türk olsan olmasan sen Türk düşmanı!
Çünkü benim gayem Türkü yaşatmak
Seninki öldürmek her yaşatanı!

XXX
Türklük hem mefkûrem hem de kanımdır:
Sırtımdan alınmaz çünkü kürk değil!
Türklük hâdimine "Türk değil!" diyen,
Soyca Türk olsa da "piçtir!" Türk değil!


Ziya GÖKALP